Vad säger Bibeln om himlen?

Himlen omtalas genom hela Bibeln från första Mosebok till Uppenbarelseboken. Ordagrant står det i 1 Mos 1:1 ” i begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden”. Det hebreiska ordet, samajim, som ofta används betyder himlens oändliga utsträckning. Även i NT nämns flera himlar, t.ex. skriver Paulus i 2 Kor 12:2-4 om en man – sannolikt han […]

Read more
Du är kanske den enda

“Du är kanske den enda som ber för någon”. Detta påstående väckte min uppmärksamhet och rörde vid mitt innersta – för det är en påminnelse om hur mycket våra böner och vårt handlande påverkar var människor kommer att tillbringa sin evighet. Ingen av oss vet exakt hur många pånyttfödda kristna det finns på vår jord, […]

Read more