•  Ge din gåva i första hand till Gud även om gåvan riktas till en tjänst, församlingen eller organisation. Matt 6:20 talar om att ”Samla era skatter i himlen..” Din gåva har evighetsvärde och är dyrbar inför Herren. I Ords 3:9 står det om att ”Ära Herren med dina ägodelar ”.

De som får gåvan är ansvariga inför Gud hur pengarna förvaltas.

  •  Givandet är kopplat till hjärtat. Matt 6:21. När Guds kärlek och nöd finns i våra hjärtan, vill vi se hur människor blir frälsta, välsignade och växer i sin tro. Givande handlar om en priviligierad livsstil!
  •  Låt Guds Ande och Guds Ord leda dig. Ge aldrig av tvång eller olust.

2 Kor 9:7. Och se inte bara på yttre omständigheter ex. kvantitet utan även kvalitet. Ibland kan Guds Ande leda oss att ge till någon som i det yttre förefaller vara smått och och inte bär så mycket frukt. Det kan t.ex. vara en pionjär på en ny plats eller ett långsiktigt arbete som bär synlig frukt först efter några år. Ett bra kännetecken på att tjänsten verkar i enlighet med Guds vision är Paulus ord i Fil 4:12-13, dvs tjänsten är villig att lyda Gud oberoende av omständigheterna.

  •  Vart skall man då ge? Ge ditt tionde till lokalförsamlingen, sedan kan offer och gåvor ges till mission (Pred 11:1), till Israel (1 Mos 12:3)och till de fattiga (Ords 14:31). Välsigna Herrens tjänare. Partnerskap är en enorm välsignelse, både för givaren och mottagaren.
  • Gud kommer inte att göra dig besviken. Hans princip om sådd o skörd gäller än i dag (så länge jorden består enligt 1 Mos 8:22), när du ger till Guds Rike kommer det att finnas ett inflöde i ditt liv. Ett spännande och välsignat liv som Gud vill att du skall ha. Ords 11:25 – den som vederkvicker andra, blir själv vederkvickt! 2 Kor 10-12 kan vi läsa om att Gud ger såningsmannen säd till att så (en kanal för andra)och bröd till att äta (egna behov mötta) och allt detta leder till tacksägelser inför Gud.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *