Vad säger Bibeln om himlen?

Himlen omtalas genom hela Bibeln från första Mosebok till Uppenbarelseboken. Ordagrant står det i 1 Mos 1:1 ” i begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden”. Det hebreiska ordet, samajim, som ofta används betyder himlens oändliga utsträckning. Även i NT nämns flera himlar, t.ex. skriver Paulus i 2 Kor 12:2-4 om en man – sannolikt han […]

Read more
Du är kanske den enda

“Du är kanske den enda som ber för någon”. Detta påstående väckte min uppmärksamhet och rörde vid mitt innersta – för det är en påminnelse om hur mycket våra böner och vårt handlande påverkar var människor kommer att tillbringa sin evighet. Ingen av oss vet exakt hur många pånyttfödda kristna det finns på vår jord, […]

Read more
The Heart – Sydän – Hjärtat – Inima

The most important thing in a person’s life is not the polished surface but the hidden part – the heart. We are often impressed by appearance, charisma and talents, which are great blessings, but through the entire Bible it is obvious that God primarily looks at the heart. The Bible mentions the heart more than […]

Read more